برچسب: با پدر و مادر

قرآن مجید

رفتار با پدر و مادر بر اساس آیات قرآن

قرآن در آیات مختلف انسان را به مهربانی با پدر و مادر سفارش کرده است. آیاتی که چگونگی رفتار با پدر و مادر در آنها توضیح داده شده, اینجا آورده شده اند ۱- سوره: ۴۶ , آیه: ۱۵ و انسان را [نسبت] به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم مادرش با تحمل رنج به […]

ادامه مطلب